Korrekturservice

Korrekturlæsning


Pris: 25 kr. pr. side

Rabat ved større opgaver


Jeg tilbyder korrekturlæsning af kortere eller længere tekster.

Som udgangspunkt indeholder korrekturen rettelser af stavning og tegnsætning ud fra reglerne for grammatisk komma.

Supplerende kan der ske rettelser af sproglig og grammatisk art.

Kontakt mig, så vi kan aftale nærmere ud fra dine ønsker.

Min baggrund:

Jeg er uddannet folkeskolelærer med bl.a. dansk som linjefag. Desuden har jeg opbygget erfaring med tekstarbejde fra egen forfattervirksomhed samt fra mangeårig deltagelse i skrivegrupper med tekstkritik.

Tekster kan f.eks. fremsendes som Word-fil, hvor korrekturen indskrives i kommentarfelt. Ellers efter aftale.